Informace

Dnešní doba, která je zaměřená na výkony, nás často nenechá naslouchat svému tělu tak, jak bychom si přáli. Dlouhodobá zátěž (i u dětí) si pak vybírá daň v podobě různých nemocí, únavy a psychických problémů. Rozladěný organismus je pak dobré uvést do rovnováhy - to umí kraniosakrální terapie.

Není invazivní, naslouchá organismu, nemanipuluje s klientem a vždy se ho snaží zharmonizovat jako celek. Je prováděna nejjemnějším způsobem, ale s efektem velkých a pozitivních změn.


Vnitřní moudrost těla - jeho schopnost směřovat ke zdraví - je vrozená.

V kraniosakrální terapii se pro tento vrozený řídící princip všech životních procesů používá speciální termín: Dech života.

Tuto neviditelnou životní sílu popsal lékař W.G.Sutherland a výsledkem jeho celoživotní práce je tzv.kraniální koncept. Byl přesvědčený, že centrální systém mezi lebkou a kostí křížovou a jejich pohyb ovlivňuje lidskou bytost. Zjistil také, že lebeční kosti nejsou ve skutečnosti srostlé. Došel k tomu, že pohyby lebečních kostí, kosti křížové a v důsledku toho i pohyby všech struktur v těle jsou jen reakcí na působení biodynamických sil v mozkomíšním moku.

Pulzace mozkomíšního moku (kraniosakrální rytmus) patří mezi základní životní funkce a řídí naše životně důležité fyziologické funkce: dýchání a srdeční tep,trávení i schopnost seberegulace.


Pro zvídavé:​

....kraniosakrální systém se rozprostírá od lebky (cranium), obličeje a úst směrem dolů ke kosti křížové (os sacrum) a kostrči.

Skládá se z částí tvořených membránou tvrdé pleny mozkové (dura mater), uvnitř obsažené mozkomíšní tekutiny, systémů, které řídí pohyb tekutin, z kostí, které se připojují k membránám a z kloubů, švů a tyto kosti navzájem propojují.

Mezi významné účinky KST patří i zlepšení pohybových funkcí díky uvolnění  systému fascií v celém těle a tím zmírnění napětí struktur, zmírnění bolestí a zlepšení hybnosti, zvýšení energie v těle.


Co je fascie?


Těsně pod kůží, obalující celé tělo a proplétající se jím srkz na skrz všemi směry jako pavučina, leží tzv. fascie.

Fasciální tkáň obaluje, prostupuje a proniká každou strukturou našeho těla.

Obaluje svalová vlákna, cévy, nervy i kosti. Je naším největším orgánem vnímání vůbec.

Ovlivňuje i vnímání bolesti- je primárně tvořena z kolagenových i elastických vláken vyplněnými tekutinou, které se při pohybu spojují a oddělují dle potřeby. Na základě stresu se může fascie stáhnout a způsobit ztuhnutí celého svalu. 

Je negativně ovlivňována např. opakovanými pohyby (dlouhé stání, sezení u počítače, ruka v sádře atd..), dále přetěžováním, ale i nedostatkem vody. To vše způsobuje, že se stává křehčí, náchylnější na poškození a místo elasticity mohou vznikat tzv.adheze-srůsty. Jimi způsobená nepružnost svalů a jejich ztuhlost, bolestivost, se rozšiřuje dál po celé síti, řetězí se a někdy se projevuje i daleko od místa, kde vše začalo...Fascie - fascinující matrix uvnitř těla ♥